ظرفیت سپتیک تانک پلی اتیلن

دوشنبه 24 خرداد 1395 ساعت 08:16

جهت آگاهی از ابعاد و اندازه های سپتیک تانک های تولیدی می توانید با کارشناس فروش مجموعه                02188721092             مهندس ایرانی تماس بگیرید.


سپتیک تانک پلی اتیلن   3 مترمکعب به قطر 1.2 و طول 2.6

سپتیک تانک پلی اتیلن   4 مترمکعب به قطر 1.2 و طول 3.54

سپتیک تانک پلی اتیلن   5 مترمکعب به قطر 1.4 و طول 3.3

سپتیک تانک پلی اتیلن   8 مترمکعب به قطر 1.4 و طول 5.2

سپتیک تانک پلی اتیلن   10 مترمکعب به قطر 1.6 و طول4.79

سپتیک تانک پلی اتیلن   12 مترمکعب به قطر 1.6 و طول 5.97

سپتیک تانک پلی اتیلن   15 مترمکعب به قطر 1.8 و طول 5.9

سپتیک تانک پلی اتیلن   18 مترمکعب به قطر 2 و طول 5.8

سپتیک تانک پلی اتیلن   20 مترمکعب به قطر 2 و طول 6

 

 همچنین این شرکت توان تولید سپتیک تانک پلی اتیلن در حجم 25 مترمکعب و سپتیک تانک پلی اتیلن 30 مترمکعب 35 و 40 مترمکعب و نهایتا تا 103 مترمکعب را با قطر 3 و طول نهایتا 14.5 متر داراست.

 

 


سپتیک تانک پلی اتیلن 25 مترمکعب به قطر 2.5 و طول 5.1

سپتیک تانک پلی اتیلن 30 مترمکعب به قطر 2.5 و طول 6

سپتیک تانک پلی اتیلن 35 مترمکعب به قطر 2.5 و طول 7.14

سپتیک تانک پلی اتیلن 40 مترمکعب به قطر 2.5 و طول 8.1

سپتیک تانک پلی اتیلن 45 مترمکعب به قطر 2.5 و طول9.18

سپتیک تانک پلی اتیلن 50 مترمکعب به قطر 2.5 و طول 10.2

سپتیک تانک پلی اتیلن 55 مترمکعب به قطر 2.5 و طول 11.22

سپتیک تانک پلی اتیلن 60 مترمکعب به قطر 2.5 و طول 12

سپتیک تانک پلی اتیلن 65 مترمکعب به قطر 2.5 و طول 13.26

سپتیک تانک پلی اتیلن 70 مترمکعب به قطر 3 و طول 9.9

سپتیک تانک پلی اتیلن 75 مترمکعب به قطر 3 و طول 10.63

سپتیک تانک پلی اتیلن 80 مترمکعب به قطر 3 و طول 11.32

سپتیک تانک پلی اتیلن 85 مترمکعب به قطر 3 و طول12.03

سپتیک تانک پلی اتیلن 90 مترمکعب به قطر 3 و طول 12.85

سپتیک تانک پلی اتیلن 95 مترمکعب به قطر 3 و طول 13.57

سپتیک تانک پلی اتیلن 100 مترمکعب به قطر 3 و طول 14.28 متر

سپتیک تانک پلی اتیلن 110 مترمکعب به قطر 3 و طول 15.70

سپتیک تانک پلی اتیلن 120 مترمکعب به قطر 3 و طول 17.14 متر

سپتیک تانک پلی اتیلن 126 مترمکعب به قطر 3 و طول 18 متر


امکان ساخت سپتیک تانک پلی اتیلن با ابعاد سفارشی به شرط آنکه قطر سپتیک تانک پلی اتیلن در قالب های این شرکت قرار گیرد وجود دارد.

سپتیک تانک پلی اتیلن دوجداره مثلا 67 مترمکعبی می تواند در قالب قطر 2.5 متر و طول 14.1 متر تولید گردد و یا سپتیک تانک فاضلاب 18 مترمکعب می تواند با لوله دوجداره پلی اتیلن با قطر 1.8 متر و یا 2 متر و طول 7.1 متر و یا 5.74 متر تولید و به مشتری عرضه گردد.

لذا جهت مشاوره در خصوص خرید سپتیک تانک پلی اتیلن آماده با کارشناسان دفتر تماس بگیرید.


 در انتها لازم میدانم اشاره نمایم به اینکه بزرگترین حجم سپتیک تانک پلی اتیلن تولیدی توسط این شرکت ، سپتیک تانک به ظرفیت 500 مترمکعب برای شرکت آب بارون اصفهان (کارفرما شهرداری اصفهان) در سال 95 می باشد . این سپتیک تانک بصورت تولید 5 عدد لوله اسپیرال با قطر 3 متر و طول 14 متر و انتقال به شهر اصفهان و جوش ان ها به یکدیگر و قرار دادن دیوایدرهای میانی درون مخزن بصورت مونتاژ در محل تولید شد.