تحویل تعداد 38 دستگاه سپتیک تانک پلی اتیلن در فروردین 95

پنج‌شنبه 3 تیر 1395 ساعت 09:30
تحویل تعداد 38 دستگاه سپتیک تانک در طول فروردین 95

با ارائه اطلاعات فروردین 95 توسط امور مالی شرکت، تیم فروش شرکت بدلیل رشد 23 درصدی فروش نسبت به سال قبل در همین محدوده در خصوص تولید و فروش دستگاه سپتیک تانک فایبرگلاس و سپتیک تانک پلی اتیلن شامل سپتیک تانک آشپزخانه  سپتیک تانک تصفیه فاضلاب، سپتیک تانک دوجداره، سپتیک تانک آماده، سپتیک تانک پلی اتیلن پتروشیمی امیرکبیر، سپتیک تانک قنادی، سپتیک تانک فست فود، سپتیک تانک رستوران، سپتیک تانک فاضلاب مورد تشویق قرار گرفت.

مهمترین خریداران سپتیک تانک صنعتی فروردین ماه پروژه های خصوصی بودند.

پراکندگی فروش سپتیک تانک فایبرگلاس بیشتر شهر شیراز یعنی سپتیک تانک شیراز بود.

پراکندگی فروش سپتیک تانک پلی اتیلن بیشتر شهر رشت یعینی سپتیک تانک پی اتیلن رشت بوده است.

بزرگترین شرکت خرید سپتیک تانک شرکت ژاکله برای رستوران بانک مرکزی بوده است.

همانطور که می دانیم سپتیک تانک دستگاهی بمنظور جداسازی چربی از فاضلاب در جهت جلوگیری از کور شدن روزنه های چاه می باشد.

در حقیقت دستگاه سپتیک تانک با گرفتن چربی از پساب فاضلاب مشکل عدم جذب چاه فاضلاب را برطرف می نماید. سپتیک تانک صنعتی فاضلاب می تواند در دو نوع سپتیک تانک فایبرگلاس و سپتیک تانک پلی اتیلن تولید و عرضه گردد. مزیت های هر یک از دو نوع سپتیک تانک فایبرگلاس و سپتیک تانک پلی اتیلن منحصر به فرد می باشد که همه این موارد در ادامه توضیح داده خواهد شد.