نحوه استفاده از خروجی سپتیک تانک پلی اتیلن

سه‌شنبه 12 مرداد 1395 ساعت 13:30

سپتیک تانک پلی اتیلن دستگاهی است که بواسطه طراحی خاص انجام گرفته و ضخامت بدنه دستگاه توانایی دارد با قرار گرفتن زیر خاک بدون سازه نگهبان فاضلاب خروجی از مجتمع را تا 50درصد تصفیه نماید.

آب خروجی از سپتیک تانک پلی اتیلن علیرغم تصفیه 50درصدی دارای بوی بسیار بدی است. علت این موضوع هم فعالیت باکتری های بی هوازی است درون محفظه سپتیک تانک پلی اتیلن می باشد.

سپتیک تانک پلی اتیلن دارای یک دیواره میانی است که تمامی جامدات خروجی از فاضلاب را در این قسمت نگهداری می کند.

لذا پساب خروجی از سپتیک تانک بهیچ عنوان نمی تواند جهت مصارف کشاورزی استفاده گردد. پساب خروجی از سپتیک تانک پلی اتیلن حتما باید به چاه جذبی هدایت گردد. وجود انواع انگل درون پساب خروجی از سپتیک تانک پلی اتیلن نیز یکی از دلایلی است که نمی توان آب خروجی سپتیک تانک پلی اتیلن را جهت آبیاری محوطه استفاده نمیود.

 جهت استفاده از پساب خروجی سپتیک تانک فاضلاب حتما باید این پساب به پکیج تصفیه فاضلاب هدایت گردد.

در این صورت فعالیت باکتری های هوازی باعث کاهش آلایندگی پساب سپتیک تانک پلی اتیلن تا حد مجاز مورد استفاده در کشاورزی خواهد گردید.