ابعاد سپتیک تانک فاضلاب 65 مترمکعب پلی اتیلن

چهارشنبه 3 شهریور 1395 ساعت 08:41

ابعاد سپتیک تانک فاضلاب 65 مترمکعب پلی اتیلن

سپتیک تانک فاضلاب 65 مترمکعب پلی اتیلن دارای قطر 2.5 یا 3 می تواند باشد. انتخاب قطر بستگی به فضای موجود جهت دفن سپتیک تانک فاضلاب دارد. در صورتی که محدودیت فضا نداشته باشیم استفاده از سپتیک تانک فاضلاب با قطر 2.52 و طول 13 متر برای حجم 65 مترمکعب بهینه می باشد. علت این موضوع استقامت بیشتر سپتیک تانک فاضلاب در قطر پایین تر می باشد.

در صورت وجود محدودیت، استفاده از لوله فاضلاب با قطر 3 باعث می شود فضای کمتری در سطح توسط سپتیک تانک فاضلاب پلی اتیلن اشغال گردد. در این سپتیک تانک فاضلاب طول 9.2 متر فضا در زمین لازم خواهد بود.


سپتیک تانک فاضلاب تبریز | سپتیک تانک فاضلاب اصفهان | سپتیک تانک فاضلاب سمنان | سپتیک تانک فاضلاب مشهد | سپتیک تانک فاضلاب قزوین | سپتیک تانک فاضلاب سنندج | سپتیک تانک فاضلاب زاهدان | سپتیک تانک فاضلاب کرمان | سپتیک تانک فاضلاب شیراز