استفاده از سپتیک تانک در شهرهای شمالی ایران

سه‌شنبه 30 شهریور 1395 ساعت 12:12

سپتیک تانک پلی اتیلن و استفاده از آن در شهر های شمالی ایران

به طور کلی یکی از معضلات شهرهای شمالی ایران بالا بودن سطح آب های زیر زمینی می باشد. دفع فاضلاب در شهر هایی که سطح آب زیرزمینی بالاست بسیار کار سختی می باشد چرا که استفاده از چاه جذبی بدلیل عدم توانایی حفر چاه غیرممکن بنظر می رسد.

در اکثر جواممع اروپایی و آمریکایی راه حل این معضل را در استفاده از سپتیک تانک فاضلاب جستجو کرده اند. مخصوصا سپتیک تانک پلی اتیلن که امکان استفاده از آنها بصورت افقی وجود دارد.

سپتیک تانک پلی اتیلنی با شکل خاص این امکان را به استفاده کننده می دهد که فاضلاب جامد را به فاضلاب مایع تبدیل کند. همچنین بدلیل افقی بودن سپتیک تانک پلی اتیلن و عدم نیاز به عمیق حفر کردن سپتیک تانک پلی اتیلن در شهر های شمالی بسیار مورد استفاده خواهد بود.

سپتیک تانک پلی اتیلن از حجم 3مترمکعب آغاز و تا 70 مترمکعب قابل افزایش است.

سپتیک تانک پلی اتیلن 3 متر مکعب و سپتیک تانک پلی اتیلن 4 مترمکعب و سپتیک تانک پلی اتیلن 5 مترمکعب از حجم های پر استفاده در شهرهای شمالی ایران هستند.