نحوه محاسبه ظرفیت چاه سپتیک

یکشنبه 9 آبان 1395 ساعت 08:41

ظرفیت چاه فاضلاب در حالتی که از سپتیک تانک سر راه آن استفاده شده باشد یک چهارم حالتی است که چاه فاضلاب بصورت مستقیم در مدار تصفیه فاضلاب قرار گیرد. :

به هر صورت چنانچه بخواهیم در پروژه ای مسکونی واقع در مناطق معتدل و نیمه خشک (مانند شهر تهران) برای دفع فاضلاب از چاه جذبی استفاده کنیم ، حجم انباره چاه از فرمول زیر محاسبه میگردد :
V [lit] = 90 [Lit/Per] x تعداد نفرات ساکن x 0.01 x 30.5 x 12 x (10~15) x 0.5
0.01 : ضریب فاضلاب جامد
30.5 : ضریب حفر چاه
12 : تعداد ماه های سال
10~15 :  دوره طراحی چاه که معمولا ده الی پانزده سال در نظر گرفته میشود
0.5 : ضریب فاضلاب جامد پس از گذشت ده الی پانزده سال

سپتیک فاضلاب امروزه با پیشرفت تکنولوژی بصورت سپتیک تانک پلی اتیلن، سپتیک تانک فایبرگلاس و سپتیک تانک پیش ساخته بتنی تولید می گردد.

جهت برآورد حجم سپتیک تانک فاضلاب اعم از سپتیک پلی اتیلن یا سپتیک بتنی پیش ساخته و یا سپتیک فایبرگلاس به ادامه مطالب این وبلاگ توجه فرمائید.