ابعاد سپتیک تانک پلی اتیلن

جمعه 5 آذر 1395 ساعت 11:31

جدول ابعاد سپتیک تانک پلی اتیلن به شرح زیر است: ابعاد سپتیک تانک پلی اتیلن پیش ساخته (سپتیک تانک آماده) شها با توجه به قطر 1.2 متر تا 3 متری لوله های تولیدی که عموما اسپیرال و بعضا کاروگیت یا کورتیوب می باشند به شرح جدول زیر می باشد.

سپتیک تانک مخزنی است که از طریق تجمع لجن خروجی از مجتمع های مسکونی فضایی فراهم می کند که باکتریهای بی هوازی درون آن تمامی فاضلاب جامد را تبدیل به مایع می نماید.

در حقیقت بواسطه وجود سپتیک تانک اعم از سپتیک تانک پلی اتیلن یا سپتیک تانک فایبرگلاس یا حتی سپتیک تانک بتنی تمامی فاضلاب جامد خروجی از مجتمع های مسکونی تبدیل به مایع گردیده و هنگام ورود به چاه جذبی از بسته شدن منفذهای چاه جذبی فاضلاب جلوگیری می نماید.

سپتیک تانک پلی اتیلنی دارای مزیت های بسیاری نسبت به سپتیک تانک فایبرگلاس و سپتیک تانک بتنی می باشد اما مهمترین مزیت سپتیک تانک پلی اتیلنی نسبت به سایر انواع سپتیک تانک فاضلاب در سرعت بالای تولید سپتیک تانک پلی اتیلنی می باشد.

سپتیک تانک پلی اتیلن امروز یکی از بزرگترین محصولات در کمک به طبیعت جهت تصفیه فاضلاب و بهداشت محیط زیست می باشد. از طریق استفاده از سپتیک تانک مطمئنا طبیعت فرصت بیشتری برای تصفیه فاضلاب و تبدیل فاضلاب خروجی از مجتمع های مسکونی به مایع قابل سرریز به چاه جذبی فاضلاب که نهایتا به سفره های آب زیرزمینی سرریز خواهد شد، خواهد دشت.

در برخی از پروژه ها مثل پروژه شهر آفتاب تهران که محل نمایشگاه بین المللی تهران می باشد بدلیل فورس بهره برداری، ضرورتا می بایست از سپتیک تانک پیش ساخته یا سپتیک تانک آماده همچون سپتیک تانک پلی اتیلن با حجم های مختلف، استفاده نمود.

سپتیک تانک 50 مترمکعب به تعداد 10 دستگاه برای پروژه شهر آفتاب توسط این شرکت تامین گردید. تمامی این 10 دستگاه سپتیک تانک پلی اتیلن طی 5 روز کاری تولید و به موسسه شهید رجایی پیمانکار پروژه مزبور تحویل گردید.

سپتیک تانک 40 مترمکعب نیزتعداد 4 دستگاه تولید و جهت مدفون نمودن در رمپ های پروژه با تحمل بار ترافیک تولید و به پیمانکار تحویل گردید.ظرفیت سپتیک  تانک(m3)
قطر پیشنهادی-mm
طول cm
3
1200
265
4
1200
354
5
1400
330
8
1400
520
10
1600
479
12
1600
597
15
1800
590
18
2000
580
20
2000
600
25
2500
510
30
2500
600
40
2500
810
50
2500
1020
60
2500
1200
70
3000
990
80
3000
1132
85
3000
1203
9030001290